Tarikh :   5 April 2021
 Masa :   10:00am – 3:00pm 
 Tempat :   Pusat Internet Komuniti PPR Sri Bidor 
 
 Tarikh :   4 April 2021
 Masa :   3:00pm – 3:30pm 
 Tempat :   Pusat Internet Komuniti PPR Sri Bidor 
 
 Tarikh :   4 April 2021
 Masa :   10:30am – 11:00am 
 Tempat :   Pusat Internet Komuniti PPR Sri Bidor 
 
 Tarikh :   4 April 2021
 Masa :   11:30am – 12:00pm 
 Tempat :   Pusat Internet Komuniti PPR Sri Bidor 
 
 Tarikh :   20 Mac 2021
 Masa :   3:30pm – 4:30pm 
 Tempat :   Pusat Internet  PPR Sri Bidor