Tarikh :   04 Oktober 2020
 Masa :   3:00pm – 4:30pm
 Tempat :   Pusat Internet PPR Sri Bidor 
 
 Tarikh :   21 September 2020
 Masa :   10:00am – 11:30am
 Tempat :   Pusat Internet PPR Sri Bidor 
 
 Tarikh :   15 September 2020
 Masa :   3:00pm – 5:00pm
 Tempat :   Pusat Internet PPR Sri Bidor 
 
 Tarikh :   19 September 2020
 Masa :   3:00pm – 5:00pm
 Tempat :   Pusat Internet PPR Sri Bidor 
 
 Tarikh :   05 September 2020
 Masa :   10:00am – 1:00pm
 Tempat :   Pusat Internet PPR Sri Bidor