Tarikh :   16 Mac 2020
Masa :   9:30am hingga 11:30am
Peserta :   7 orang
Lokasi :   Pusat Internet PPR Sri Bidor


Tujuan :

Memberi pendedahan kepada peserta tentang ICT.

Aktiviti :

Peserta bermain permainan online yang berrkaitan tentang ICT. ICT game yang peserta main ialah mencari perkataan mengenai ICT di laman web Word Search, mengenali komponen CPU, mengenali jenis-jenis wayar untuk peralatan ICT dan mengenali jenis-jenis mouse atau tetikus komputer. Peserta bermain ICT games di laman web P42 Online Games. Peserta juga menjawab kuiz ICT dan Dashboard Komuniti   di laman web Quizizz.

Gambar Disini