Tarikh :   23 Mei 2021
 Masa :   10:00am – 10:30am 
 Tempat :   Pusat Internet Komuniti PPR Sri Bidor 
 
 Tarikh :   22 Mei 2021
 Masa :   4:30pm – 5:00pm 
 Tempat :   Pusat Internet Komuniti PPR Sri Bidor 
 
 Tarikh :   04 Mei 2021
 Masa :   10:00am – 11:30am 
 Tempat :   Pusat Internet Komuniti PPR Sri Bidor 
 
 Tarikh :   21 Mei 2021
 Masa :   3:10pm – 3:40pm 
 Tempat :   Pusat Internet Komuniti PPR Sri Bidor 
 
 Tarikh :   3-6 Mei 2021
 Masa :   10:30am – 11:00am 
 Tempat :   Pusat Internet Komuniti PPR Sri Bidor