Tarikh :   21 Mei 2021
 Masa :   3:10pm – 3:40pm 
 Tempat :   Pusat Internet Komuniti PPR Sri Bidor